Thursday, July 7, 2016

ഇത് കാശ്മി രിൽ ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതൻ ആണ് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ സുധാകരന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് ആണ് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം

                                                                              


ഇത് കാശ്മി രിൽ ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതൻ ആണ്
അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ
സുധാകരന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് ആണ് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം
  

No comments:

Post a Comment